Diensten

Intakegesprek: gedurende circa 1,5 uur wordt samen met de cliënt een vragenlijst besproken en ingevuld. Aan de hand van dit uitgebreide gesprek wordt een advies uitgebracht over de mogelijkheden voor verbetering van uw gezondheid.

Orthomoleculaire geneeskunde: In samenspraak met de cliënt wordt de gezondheidsbeleving, zowel in fysieke als psychische zin, vastgelegd. Bij klachten wordt er vanuit gegaan dat de biochemische processen in de cellen van het lichaam niet in balans zijn. Met behulp van aanpassing van voeding, leefstijl, zo nodig aangevuld met hoog kwalitatieve voedingssupplementen wordt getracht de biochemische processen weer in balans te brengen.

Voedingsdagboek: De cliënt wordt gevraagd om gedurende 7 achtereenvolgende dagen een dagboek bij te houden waarin alles wordt genoteerd wat gegeten en gedronken wordt. Aan de hand van deze gegevens wordt een voedingsadvies gegeven.

Bloedonderzoek: Via een eenvoudige vingerprik wordt bloed verzameld. Dit bloed wordt naar een laboratorium in Apeldoorn gestuurd. In dit laboratorium kan het bloed onderzocht worden op vele componenten zoals cholesterol, vitaminen D3, B12 of magnesium en tientallen andere componenten.

Faecesonderzoek: Bij eventuele maag-darmklachten is het mogelijk om bij een daartoe gespecialiseerd laboratorium faecesonderzoek te laten uitvoeren. Onderzoek kan plaatsvinden naar de aanwezigheid van parasieten, schimmels, microflora samenstelling.

Urineonderzoek: De zuurgraad van de urine kan worden bepaald met behulp van een pH meter. Aan de hand van deze resultaten in combinatie met de dieetgegevens kan een uitspraak gedaan worden over de eventuele verzuring van het lichaam.

Interpretatie en advies bij bloedonderzoek: Indien u nader geïnformeerd wilt worden over laboratoriumuitslagen en wat deze uitslagen voor u betekenen dan kan hierover nader advies worden gegeven.