Health Care

Onze gezondheid wordt voortdurend op de proef gesteld als gevolg van interne en externe factoren. Bij interne en externe factoren moet men vooral denken aan negatieve stress gedurende een langere periode. Overbelasting van de bijnieren en hypothalamus, maar ook het disfunctioneren van de lever als gevolg van de belasting met toxische stoffen. Ook onze voeding is een belangrijke pijler voor onze gezondheid. Er kunnen tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen ontstaan door verkeerde of te eenzijdige voeding. Ook straling en stress zijn negatieve factoren voor onze gezondheid. Indien u (chronische) gezondheidsproblemen ondervindt dan bent u van harte welkom om tijdens een intake gesprek (duurt circa 1,5 uur), u gezondheidsklachten met mij te delen. Na dit intakegesprek volgt een advies dat kan bestaan uit: verandering van voedingsgewoonte, verandering van lifestyle, bijvoorbeeld meer bewegen. Of het advies om bepaalde voedingssupplementen te nemen om tekorten aan te vullen. Ook kan het voorkomen dat u doorverwezen wordt naar een andere therapeut met een bepaald specialisme of dat u geadviseerd wordt contact op te nemen met uw huisarts. Zo nodig kan een vervolgafspraak gemaakt worden om de resultaten van de uitgevoerde adviezen te bespreken of eventueel aan te passen.

Cor Arts

Cor Arts

Cor Arts (1951) studeerde biochemie (HBO-B te Oss) en medische biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na een jaar als research fellow gewerkt te hebben op het Endocrinologisch laboratorium (hoofd Prof. Dr. J.H.H. Thijssen) van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht

Mijn achtergrond

Mijn achtergrond

Van 1987 tot 1992 voerde hij een promotieonderzoek uit naar de relatie tussen borstkankerincidentie en voedingsvezel inname. Met name werd onderzocht wat de fysiologische / biochemische effecten van het oestradiol

Metabolisme

Metabolisme

Metabolisme zijn in relatie tot voedingsvezel inname en daarmee samenhangend de ontwikkeling van mammatumoren. (Dietary fiber and hormonal processes related to mammary carcinogenesis. The inverse association between dietary fiber and breast cancer risk revisited; 1992).